Page web en cours de construction

Concours 2014

Politika ankapoben’ny Minisiteran’ny filaminam-bahoaka ny fampanatonana bebe kokoa any amin’ny vahoaka ny polisim-pirenena. Io ilay antsoina hoe Polisy manatona ny vahoaka na « Police de proximité ». Tsy ho efa nefa izany raha tsy mitombo ny isan’ny Polisy. Noho izany, nanapa-kevitra ny Ministeran’ny filaminam-bahoaka fa handray mpianatra ho Polisy miisa 650, izay mitsinjara ho
–    Mpianatra ho Agents de Police : 500
–   Mpianatra ho Inspecteurs de Police : 100 ka ho an’ny fifaninanana mivantana ny 80, ho an’ny efa mpandraharaha kosa ny 20.
–    Mpianatra ho officiers de Police : 30 ka ho an’ny fifaninanana mivantana ny 24 ary ho an’ny efa mpandraharaha kosa ny 6.
–    Mpianatra ho Commissaire de Police : 20 ka ho an’ny fifaninanana mivantana ny 16 ary ho an’ny efa mpandraharaha ny 4.
Ny fifaninanana dia hontanterahina ny 15 sy 16 Novembre 2014. Ny andinindininy tsara ho fantatra dia efa natao peta-drindrina amin’ireo sampan-draharaha sy foiben’ny Polisy manerana ny nosy. Ny fetra farany fanaterana ny antotan-taratasy fandraisana anjara dia ny 30 septembre 2014.

« Avis de concours » taona 2014

Efa misokatra izao ny fifaninana hidirana ho Polisim-pirenena

Afaka manantona ireo foibe sy toerana misy ny polisy izay rehetra te hahazo fanazavana, na mijery eto amin’ny « Site web de la Police Nationale »

Azo alaina sy jerena ao daholo ny fanazavana sy ny antota-taratasy ho fenoina.